• Today :
    Tuesday,June 19, 2018
  • Studio Time :
    • :
    • :

अनलाइन डेटिकेसन


On Air

नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन

Up Next

प्रभातवाणी समाचार

Contact Details

रेडियो रोल्पा ९३.८ मेगाहर्ज

रोल्पा नगरपालिका-२, लिबाङ, पीपलचौतारा, रोल्पा
इमेल: rolpafm@gmail.com, rolpafmnews@gmail.com
फाेन : +९७७-८६-४४०१०१ (स्टूडियो), ४४०१०२ (समाचार), ४४०१४६ (कार्यालय)

Staff Profile