• Today :
    Saturday,December 15, 2018
  • Studio Time :
    • :
    • :

कार्यक्रम तालिका

रेडियो शुरुवात 05:00:00 - 05:05:00
नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन 05:05:00 - 05:30:00
प्रभातवाणी समाचार 05:30:00 - 05:55:00
कायाकैरन 06:00:00 - 06:30:00
आजको परिवेश 06:35:00 - 06:55:00
रेडियो नेपालको समाचार 07:00:00 - 07:15:00
बीबीसी नेपाली विहानी सेवा 07:15:00 - 07:30:00
नयाँ नेपाल 07:30:00 - 08:00:00
रोल्पा बुलेटिन 08:00:00 - 08:10:00
बदलिंदो नेपाल 08:20:00 - 09:00:00
रोल्पा डायरी 09:00:00 - 09:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 09:25:00 - 10:00:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 10:00:00 - 11:00:00
रोल्पा बुलेटिन 11:00:00 - 11:10:00
अाधुनिक गीतहरु तथा विज्ञापन 11:10:00 - 12:00:00
नेपाल खबर 12:00:00 - 12:10:00
रिमक्स पप गीत तथा विज्ञापन 12:15:00 - 13:00:00
रोल्पा बुलेटिन 13:00:00 - 13:10:00
प्रतिभाको खोजी 13:15:00 - 13:55:00
रोल्पा बुलेटिन 14:00:00 - 14:10:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 14:15:00 - 15:00:00
नेपाल खबर 15:00:00 - 15:10:00
फिल्मी गीतहरु तथा विज्ञापन 15:10:00 - 16:00:00
रोल्पा बुलेटिन 16:00:00 - 16:10:00
म्यूजिक मेलोडी 16:15:00 - 16:55:00
भन्छिन अामा 17:30:00 - 18:00:00
रोल्पा डायरी 18:00:00 - 18:25:00
कृषि 18:30:00 - 18:50:00
रोल्पा अभियान 19:00:00 - 19:30:00
साझा खबर 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल दर्पण 20:00:00 - 20:30:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 20:30:00 - 20:45:00
बीबीसी नेपाली साँझपख सेवा 20:45:00 - 21:00:00
बीबीसी साझा सवाल 21:00:00 - 21:45:00
खुल्दुली डट कम 22:00:00 - 22:55:00
प्रसारण पुरा 22:55:00 - 23:00:00
रेडियो शुरुवात 05:00:00 - 05:05:00
नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन 05:05:00 - 05:30:00
प्रभातवाणी समाचार 05:30:00 - 05:55:00
कायाकैरन 06:00:00 - 06:30:00
आजको परिवेश 06:35:00 - 06:55:00
रेडियो नेपालको समाचार 07:00:00 - 07:15:00
बीबीसी नेपाली विहानी सेवा 07:15:00 - 07:30:00
निकास 07:30:00 - 08:00:00
रोल्पा बुलेटिन 08:00:00 - 08:10:00
बदलिंदो नेपाल 08:20:00 - 09:00:00
रोल्पा डायरी 09:00:00 - 09:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 09:25:00 - 10:00:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 10:00:00 - 11:00:00
रोल्पा बुलेटिन 11:00:00 - 11:10:00
अाधुनिक गीतहरु तथा विज्ञापन 11:10:00 - 12:00:00
नेपाल खबर 12:00:00 - 12:10:00
रिमक्स पप गीत तथा विज्ञापन 12:15:00 - 13:00:00
रोल्पा बुलेटिन 13:00:00 - 13:10:00
मध्यान्तरको समय 13:15:00 - 13:55:00
रोल्पा बुलेटिन 14:00:00 - 14:10:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 14:15:00 - 15:00:00
नेपाल खबर 15:00:00 - 15:10:00
एसएमएस अनलाइन 15:15:00 - 15:55:00
रोल्पा बुलेटिन 16:00:00 - 16:10:00
लोक सुस्केरा 16:15:00 - 16:55:00
गजल सरगम 17:10:00 - 17:55:00
रोल्पा डायरी 18:00:00 - 18:25:00
नेपाली स‍ैनिक 18:30:00 - 19:00:00
लोकगीत तथा विज्ञापन 19:00:00 - 19:30:00
लोकगीत तथा विज्ञापन 19:00:00 - 19:30:00
साझा खबर 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल दर्पण 20:00:00 - 20:30:00
शान्ति जागरण 20:30:00 - 20:30:00
बीबीसी नेपाली साँझपख सेवा 20:45:00 - 21:15:00
मिलीजुली नेपाली 21:15:00 - 21:30:00
सिर्जनाको फूलबारी 21:30:00 - 22:00:00
खुल्दुली डट कम 22:00:00 - 22:55:00
प्रसारण पुरा 22:55:00 - 23:00:00
रेडियो शुरुवात 05:00:00 - 05:05:00
नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन 05:05:00 - 05:30:00
प्रभातवाणी समाचार 05:30:00 - 05:55:00
कायाकैरन 06:00:00 - 06:30:00
आजको परिवेश 06:35:00 - 06:55:00
रेडियो नेपालको समाचार 07:00:00 - 07:15:00
बीबीसी नेपाली विहानी सेवा 07:15:00 - 07:30:00
राष्ट्रिय गीतहरु तथा विज्ञापन 07:30:00 - 08:00:00
रोल्पा बुलेटिन 08:00:00 - 08:10:00
देश प्रदेश 08:20:00 - 08:55:00
रोल्पा डायरी 09:00:00 - 09:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 09:25:00 - 10:00:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 10:00:00 - 11:00:00
रोल्पा बुलेटिन 11:00:00 - 11:10:00
अाधुनिक गीतहरु तथा विज्ञापन 11:10:00 - 12:00:00
नेपाल खबर 12:00:00 - 12:10:00
रिमक्स पप गीत तथा विज्ञापन 12:15:00 - 13:00:00
रोल्पा बुलेटिन 13:00:00 - 13:10:00
मध्यान्तरको समय 13:15:00 - 13:55:00
रोल्पा बुलेटिन 14:00:00 - 14:10:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 14:15:00 - 15:00:00
नेपाल खबर 15:00:00 - 15:10:00
एसएमएस अनलाइन 15:15:00 - 15:55:00
रोल्पा बुलेटिन 16:00:00 - 16:10:00
हाम्रो नाता 16:15:00 - 16:55:00
भावनाको मन्च 17:10:00 - 17:55:00
रोल्पा डायरी 18:00:00 - 18:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 18:25:00 - 19:00:00
लोकगीत तथा विज्ञापन 19:00:00 - 19:15:00
मैसरी सुनाखरी रेडियो नाटक 19:15:00 - 19:30:00
साझा खबर 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल दर्पण 20:00:00 - 20:30:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 20:30:00 - 20:45:00
बीबीसी नेपाली साँझपख सेवा 20:45:00 - 21:15:00
मिलीजुली नेपाली 21:15:00 - 21:30:00
मुक्तक कुन्ज 21:30:00 - 21:55:00
खुल्दुली डट कम 22:00:00 - 22:55:00
प्रसारण पुरा 22:55:00 - 23:00:00
रेडियो शुरुवात 05:00:00 - 05:05:00
नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन 05:05:00 - 05:30:00
प्रभातवाणी समाचार 05:30:00 - 05:55:00
कायाकैरन 06:00:00 - 06:30:00
आजको परिवेश 06:35:00 - 06:55:00
रेडियो नेपालको समाचार 07:00:00 - 07:15:00
बीबीसी नेपाली विहानी सेवा 07:15:00 - 07:30:00
राष्ट्रिय गीतहरु तथा विज्ञापन 07:30:00 - 08:00:00
रोल्पा बुलेटिन 08:00:00 - 08:10:00
सम्बृद्धिका लागि साझेदारी 08:20:00 - 08:55:00
रोल्पा डायरी 09:00:00 - 09:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 09:25:00 - 10:00:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 10:00:00 - 11:00:00
रोल्पा बुलेटिन 11:00:00 - 11:10:00
अाधुनिक गीतहरु तथा विज्ञापन 11:10:00 - 12:00:00
नेपाल खबर 12:00:00 - 12:10:00
रिमक्स पप गीत तथा विज्ञापन 12:15:00 - 13:00:00
रोल्पा बुलेटिन 13:00:00 - 13:10:00
मध्यान्तरको समय 13:15:00 - 13:55:00
रोल्पा बुलेटिन 14:00:00 - 14:10:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 14:15:00 - 15:00:00
नेपाल खबर 15:00:00 - 15:10:00
फिल्मी गीतहरु तथा विज्ञापन 15:10:00 - 16:00:00
रोल्पा बुलेटिन 16:00:00 - 16:10:00
लोक सुस्केरा 16:15:00 - 16:55:00
गे मी मगर पहिचान 17:15:00 - 17:55:00
रोल्पा डायरी 18:00:00 - 18:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 18:25:00 - 19:00:00
शान्ति अभियान 18:30:00 - 19:00:00
समय संवाद 19:00:00 - 19:30:00
मैसरी सुनाखरी रेडियो नाटक 19:15:00 - 19:30:00
साझा खबर 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल दर्पण 20:00:00 - 20:30:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 20:30:00 - 20:45:00
बीबीसी नेपाली साँझपख सेवा 20:45:00 - 21:15:00
मिलीजुली नेपाली 21:15:00 - 21:30:00
प्रेम पत्र 21:30:00 - 20:00:00
खुल्दुली डट कम 22:00:00 - 22:55:00
प्रसारण पुरा 22:55:00 - 23:00:00
रेडियो शुरुवात 05:00:00 - 05:05:00
नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन 05:05:00 - 05:30:00
प्रभातवाणी समाचार 05:30:00 - 05:55:00
कायाकैरन 06:00:00 - 06:30:00
आजको परिवेश 06:35:00 - 06:55:00
रेडियो नेपालको समाचार 07:00:00 - 07:15:00
बीबीसी नेपाली विहानी सेवा 07:15:00 - 07:30:00
राष्ट्रिय गीतहरु तथा विज्ञापन 07:30:00 - 08:00:00
रोल्पा बुलेटिन 08:00:00 - 08:10:00
पानी र सरसफाई 08:20:00 - 08:55:00
रोल्पा डायरी 09:00:00 - 09:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 09:25:00 - 10:00:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 10:00:00 - 11:00:00
रोल्पा बुलेटिन 11:00:00 - 11:10:00
अाधुनिक गीतहरु तथा विज्ञापन 11:10:00 - 12:00:00
नेपाल खबर 12:00:00 - 12:10:00
रिमक्स पप गीत तथा विज्ञापन 12:15:00 - 13:00:00
रोल्पा बुलेटिन 13:00:00 - 13:10:00
मध्यान्तरको समय 13:15:00 - 13:55:00
रोल्पा बुलेटिन 14:00:00 - 14:10:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 14:15:00 - 15:00:00
नेपाल खबर 15:00:00 - 15:10:00
अभिनय डट कम 15:15:00 - 15:55:00
रोल्पा बुलेटिन 16:00:00 - 16:10:00
म्यूजिक मेलोडी 16:15:00 - 16:55:00
भावनाको मन्च 17:10:00 - 17:55:00
रोल्पा डायरी 18:00:00 - 18:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 18:25:00 - 19:00:00
जिल्ला विकास 19:00:00 - 19:30:00
लोकगीत तथा विज्ञापन 19:00:00 - 19:15:00
साझा खबर 19:30:00 - 20:00:00
विसौनी 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल दर्पण 20:00:00 - 20:30:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 20:30:00 - 20:45:00
बीबीसी नेपाली साँझपख सेवा 20:45:00 - 21:15:00
मिलीजुली नेपाली 21:15:00 - 21:30:00
खुल्दुली डट कम 22:00:00 - 22:55:00
प्रसारण पुरा 22:55:00 - 23:00:00
रेडियो शुरुवात 05:00:00 - 05:05:00
नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन 05:05:00 - 05:30:00
प्रभातवाणी समाचार 05:30:00 - 05:55:00
कायाकैरन 06:00:00 - 06:30:00
आजको परिवेश 06:35:00 - 06:55:00
रेडियो नेपालको समाचार 07:00:00 - 07:15:00
बीबीसी नेपाली विहानी सेवा 07:15:00 - 07:30:00
नेपालीको संविधान 07:30:00 - 07:45:00
राष्ट्रिय गीतहरु तथा विज्ञापन 07:45:00 - 08:00:00
रोल्पा बुलेटिन 08:00:00 - 08:10:00
नेपाल चौतारी 08:10:00 - 09:00:00
रोल्पा डायरी 09:00:00 - 09:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 09:25:00 - 10:00:00
पप संसार 10:10:00 - 10:55:00
रोल्पा बुलेटिन 11:00:00 - 11:10:00
अाधुनिक गीतहरु तथा विज्ञापन 11:10:00 - 12:00:00
नेपाल खबर 12:00:00 - 12:10:00
रिमक्स पप गीत तथा विज्ञापन 12:15:00 - 13:00:00
रोल्पा बुलेटिन 13:00:00 - 13:10:00
मध्यान्तरको समय 13:15:00 - 13:55:00
रोल्पा बुलेटिन 14:00:00 - 14:10:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 14:15:00 - 15:00:00
नेपाल खबर 15:00:00 - 15:10:00
फिल्मी गीतहरु तथा विज्ञापन 15:10:00 - 16:00:00
रोल्पा बुलेटिन 16:00:00 - 16:10:00
लोक सुस्केरा 16:15:00 - 16:55:00
हाम्रो नाता 16:15:00 - 16:55:00
प्रदेशीको सन्देश 17:15:00 - 17:55:00
रोल्पा डायरी 18:00:00 - 18:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 18:25:00 - 19:00:00
लोकगीत तथा विज्ञापन 19:00:00 - 19:15:00
मैसरी सुनाखरी रेडियो नाटक 19:15:00 - 19:30:00
साझा खबर 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल दर्पण 20:00:00 - 20:30:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 20:30:00 - 20:45:00
बीबीसी नेपाली साँझपख सेवा 20:45:00 - 21:15:00
मिलीजुली नेपाली 21:15:00 - 21:30:00
गाउँखाने कथा 21:30:00 - 21:55:00
खुल्दुली डट कम 22:00:00 - 22:55:00
प्रसारण पुरा 22:55:00 - 23:00:00
रेडियो शुरुवात 05:00:00 - 05:05:00
नेपाली भजनहरु तथा विज्ञापन 05:05:00 - 05:30:00
प्रभातवाणी समाचार 05:30:00 - 05:55:00
कायाकैरन 06:00:00 - 06:30:00
आजको परिवेश 06:35:00 - 06:55:00
रेडियो नेपालको समाचार 07:00:00 - 07:15:00
बीबीसी नेपाली विहानी सेवा 07:15:00 - 07:30:00
राष्ट्रिय गीतहरु तथा विज्ञापन 07:30:00 - 08:00:00
रोल्पा बुलेटिन 08:00:00 - 08:10:00
सुनाखरी छलफल 08:15:00 - 09:00:00
रोल्पा डायरी 09:00:00 - 09:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 09:25:00 - 10:00:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 10:00:00 - 11:00:00
रोल्पा बुलेटिन 11:00:00 - 11:10:00
रोल न‌ं थ्री 11:15:00 - 11:55:00
नेपाल खबर 12:00:00 - 12:10:00
बौद्धिक भिडन्त 12:15:00 - 12:55:00
रोल्पा बुलेटिन 13:00:00 - 13:10:00
खिचडी 13:15:00 - 13:55:00
रोल्पा बुलेटिन 14:00:00 - 14:10:00
खोजी अारजे 14:15:00 - 14:55:00
नेपाल खबर 15:00:00 - 15:10:00
साथीसंग मनका कुरा 15:15:00 - 16:00:00
रोल्पा बुलेटिन 16:00:00 - 16:10:00
लोक सुस्केरा 16:15:00 - 16:55:00
भन्छिन अामा 17:30:00 - 18:00:00
रोल्पा डायरी 18:00:00 - 18:25:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 18:25:00 - 19:00:00
लोकगीत तथा विज्ञापन 19:00:00 - 19:15:00
मैसरी सुनाखरी रेडियो नाटक 19:15:00 - 19:30:00
साझा खबर 19:30:00 - 20:00:00
नेपाल दर्पण 20:00:00 - 20:30:00
लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन 20:30:00 - 20:45:00
बीबीसी नेपाली साँझपख सेवा 20:45:00 - 21:15:00
मिलीजुली नेपाली 21:15:00 - 21:30:00
गाउँखाने कथा 21:30:00 - 21:55:00
खुल्दुली डट कम 22:00:00 - 22:55:00
प्रसारण पुरा 22:55:00 - 23:00:00

On Air

लोकदोहाेरी गीतहरु तथा विज्ञापन

Up Next

रोल्पा बुलेटिन

Contact Details

रेडियो रोल्पा ९३.८ मेगाहर्ज

रोल्पा नगरपालिका-२, लिबाङ, पीपलचौतारा, रोल्पा
इमेल: rolpafm@gmail.com, rolpafmnews@gmail.com
फाेन : +९७७-८६-४४०१०१ (स्टूडियो), ४४०१०२ (समाचार), ४४०१४६ (कार्यालय)

Staff Profile